De contactpersonen bouwplannen Zonnestein 64 / 66

Gemeente Amstelveen.
Dhr. Peter Bot (Wethouder Ruimtelijke Ordening)
T 020 - 5404 911

Mw. Gertie Stienen (Projectmanager Vastgoed)
E g.stienen@amstelveen.nl
T 020 - 5404 693
F 020 - 5404 559

Bouwfonds Property Development.
Dhr. John van den Heuvel (Leiding, aanspreekpunt BPD)
E j.heuvel@bpd.nl

Dhr. Richard Colombijn (via BPD, RRog Stedenbouwkundige en landschap)

Projectgroep Zonnestein 64/66.
Dhr. Henk Almering (Vz. Bewonerscommissie De Nieuwer Amstel I en II)
Mw. Elisheva v.d. Brink (Vz. Belangenvereniging Elsrijk Oost)
Dhr. Hans van Eijl (Belangenvereniging Elsrijk Oost)
Dhr. Jan Lam (Kinderen uit de buurt, Bewoners Brantwijk)
Dhr. Cees van Puffelen (VvE Selde Rust)
Mw. Maja Schermerhorn (VvE Zonnestein 41-69)
Dhr. Kees Schoemaker (Selde Rust, Secretaris projectgroep Zonnestein)
Dhr. Piet Scholte (Vz. Wijkplatform Elsrijk)
Dhr. Hans Steenvoorden (Vz. Stadsdorp Elsrijk, Vz. projectgroep Zonnestein)

Algemeen contact projectgroep Zonnestein 64/66
Hans Steenvoorden
E-mail:
info@stadsdorpelsrijk.nl
Telefoonnummer: 06-24533873

Links naar Websites:
Bouwfonds Property Development (projectontwikkelaar Zonnestein 64/66)
Gemeente Amstelveen
Stadsdorp Elsrijk
Wijkplatform Elsrijk