Herstart Bouwplannen
Selde Rust / Zonnestein 66.


De bouwplannen aan de zuidkant van appartementen Selde Rust, op Zonnestein 66 krijgen een herstart. Dit valt te lezen in een brief van de Gemeente Amstelveen die aan de bewoners wonend rondom dit plangebied is gestuurd. Het plangebied Zonnestein 66 behelst het gehele grasveld van plm. 9100 m2 gelegen tussen appartementen Selde Rust, Brantwijk, Zonnestein en de oostzijde van het sierwater aan Tulpenburg.

De verantwoordelijke wethouder ruimtelijke ordening, Peter Bot, wil draagvlak creëren voor de plannen zodat problemen, zoals die in het verleden ontstonden met de omwonenden, nu voorkomen kunnen worden. Een projectontwikkelaar zal hiertoe in samenspraak met omwonenden draagvlak voor een goed plan moeten zien te vinden.

Omwonenden hebben zich verenigd in
Projectgroep Zonnestein 64/66, om gezamenlijk met gemeente en projectontwikkelaar tot aanvaardbare plannen te kunnen komen. Vertegenwoordigers van de projectgroep zijn betrokken geweest bij de selectieprocedure om een geschikte projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van het plangebied te vinden. Samen met de gemeente is, na een uitvoerige selectieprocedure, gekozen voor Bouwfonds Property Development (BPD).

Op een openbare bijeenkomst, voor de buurtbewoners, op 24 februari 2016, werden buurtbewoners uitgenodigd zich op te geven voor de klankbordgroep. De taak van de klankbordgroep:
samen met de projectontwikkelaar tot een plan komen dat op draagvlak bij omwonenden zal kunnen rekenen. Uit de aanmeldingen is een klankbordgroep samengesteld waarbij de omwonenden evenredig vertegenwoordigd zijn.

Na diverse besprekingen tussen de projectontwikkelaar BPD en de klankbordgroep is er draagvlak gevonden voor de ontwikkeling van het plangebied. Op de zuidkant van het plangebied zullen zes vrijstaande woningen met een maximale hoogte van tien meter gerealiseerd gaan worden.

Op deze website zullen de vorderingen van de plannen gepubliceerd worden. Daarnaast wordt aangeraden de website van de
Gemeente Amstelveen over dit onderwerp te raadplegen (zoekargument: Zonnestein 66).