Nieuws Bouwplannen
Zonnestein 64 / 66

16 mei 2018. Besluit bestemmingsplan 16-05-2018. De raad is akkoord gegaan met de herziening van het bestemmingsplan Elsrijk Oost – Zonnestein 64 en met de herziening van het bestemmingsplan Amstelveen Noord-West – Zonnestein 66. Hiermee wordt de bouw van negen vrijstaande grondgebonden woningen op deze locatie mogelijk gemaakt.

17 januari 2018. Publicatie Amstelveens Nieuwsblad 17-01-2018.
Lees HIER meer.

10 januari 2018. Publicatie Amstelveens Nieuwsblad 10-01-2018. De
Lees HIER meer.

03 januari 2018. Ontwerp-bestemmingsplannen. Vanaf 11 januari 2018 liggen de plannen zes weken ter inzage bij de Balie Bouwen in het raadhuis of zijn dan digitaal te raadplegen via www.amstelveen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

04 juli 2017. Nieuwsbrief van Belangenvereniging Elsrijk Oost.
BEO nieuwsbrief, jaargang 12 nummer 50. Verslag voorlichtingsbijeenkomst BPD aan Klankbordgroepen.
Lees
HIER meer.

24 mei 2016. Klankbordgroep Zonnestein 66 en projectontwikkelaar BPD hebben een akkoord bereikt. Er is draagvlak voor de bouwplannen aan Zonnestein 66. Volg de ontwikkelingen ook op TWITTER: @bpd_nl_nw, @RRog2, #Zonnestein.
Lees
HIER meer.

18 maart 2016. Sloopmelding akkoord gymzaal Zonnestein 66. Uiteindelijk, zes dagen nadat de omwonenden bericht kregen over de sloop, worden de documenten (Veiligheid, Vergunningen en Handhaving) behorend bij dit akkoord vrijgegeven.
Lees
HIER meer.

14 maart 2016. Besprekingsverslag informatieavond Zonnestein 64 en 66. BPD heeft het verslag van de openbare informatieavond, gehouden op 24 februari 2016 verstuurd.
Lees
HIER meer.

10 maart 2016. Brief aan buurtbewoners start sloop gymzaal Zonnestein 66.
De gemeente Amstelveen heeft een brief verstuurd aan de omwonenden van Zonnestein 66. De sloop van de gymzaal zal plaatsvinden vanaf 21 maart 2016 tot eind april 2016.
Lees
HIER meer.

24 februari 2016. Website nieuwbouw Zonnestein actief.
Projectontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD) heeft vandaag de website met informatie over de bouwplannen aan Zonnestein geactiveerd.
Klik
HIER voor de website of bezoek de website via de link in contacten op deze website.

30 december 2015. Publicatie start sloop gymzaal Zonnestein 66.
Gemeente Amstelveen zet overleg tussen projectontwikkelaar BPD en omwonenden onnodig onder druk.
Lees HIER meer.

13 november 2015. Uitnodiging buurtbijeenkomst 18 november 2015.
Lees HIER meer.

7 november 2015. Bewonersbrief van wethouder Peter Bot. De Gemeente Amstelveen stelt de omwonenden op de hoogte van de gekozen projectontwikkelaar voor de bouwplannen aan Zonnestein 64 en 66.
Lees
HIER meer.

19 oktober 2015. Nieuwsbrief van Belangenvereniging Elsrijk Oost.
BEO nieuwsbrief, jaargang 10 nummer 47. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
Lees
HIER meer.

16 september 2015. Nieuwsbrief van Belangenvereniging Elsrijk Oost.
BEO nieuwsbrief, jaargang 10 nummer 46. Aankondiging Algemene Ledenvergadering.
Lees
HIER meer.

24 juni 2015. Melding NIET akkoord sloop gymzaal Zonnestein 66.
Is gemeente Amstelveen de weg kwijt?
Lees
HIER meer.

22 juni 2015. Nieuwsbrief van Belangenvereniging Elsrijk Oost.
BEO nieuwsbrief, jaargang 10 nummer 45.
Lees
HIER meer.

17 juni 2015. Melding sloop gymzaal Zonnestein 66.
De gemeente Amstelveen gaat wel heel voortvarend te werk.
Lees
HIER meer.

Selectiedocument Tender
planontwikkeling en gronduitgifte inclusief bijlagen Zonnestein 64.
Lees
HIER meer.

Selectiedocument Tender
planontwikkeling en gronduitgifte inclusief bijlagen Zonnestein 66. N.b. Ondanks de documenttitel van bijlage 5, dat het Zonnestein 66 betreft, lijkt deze bijlage betrekking te hebben op Zonnestein 64.
Lees
HIER meer.

Enquete uitslag buurtbijeenkomst is bekend.
De enquête uitslag van buurtbijeenkomst in Nieuw Vredeveld is bekend.
Lees
HIER meer.

Buurtbijeenkomst 28 januari 2015.
Kort verslag van buurtbijeenkomst in Nieuw Vredeveld.
Lees
HIER meer.

Uitnodiging / flyer buurtbijeenkomst 28 januari 2015.
Lees HIER meer.