Domicilie

Op deze pagina worden ervaringen, indrukken, gevoelens etc. van een bewoner (=ervaringsdeskundige), met als domicilie het appartementencomplex Selde Rust, gepubliceerd.

Het appartementencomplex, uit 1989, bestaat uit 52 woningen met ruim bemeten terrassen op het westen en zuiden, waarvan tien op de begane grond. In het zuiden en westen wordt het appartementencomplex omringd door groen en sierwater.
Het complex is ontworpen door de architecten Alberts en van Huut.
Onderhoud geschiedt volgens het
Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP). Het onderhoud is matig. Er zijn twee liften aanwezig. Bergingen bevinden zich in de onderbouw en er is ruime (nu nog) gratis parkeergelegenheid voor de deur.
Maandelijks worden
servicekosten door leden betaald t.b.v. reserveringen voor het (groot)onderhoud en exploitatiekosten.

In tegenstelling tot een woonhuis koop je geen appartement maar appartementsrecht. Dit is
een aandeel in de eigendom van het gebouw of grond met het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald afzonderlijk gedeelte (het privé-gedeelte). Naast het genoemde aandeel in de zaken die in de splitsing zijn betrokken en het gebruiksrecht op een privé-gedeelte, wordt een derde component van een appartementsrecht gevormd door het verplichte lidmaatschap van een Vereniging van Eigenaars. (VvE).
Eigenaar zijn van appartementsrecht aan Selde Rust houdt het verplichte lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren Selde Rust 25-1 t/m 27-34 in. De vereniging kent een aantal reglementen waarin de rechten en plichten van de leden worden beschreven. In volgorde van belangrijkheid zijn dit:
1.
Reglement van Splitsing (splitsingsakte)
De vigerende splitsingsakte uit februari 1989 bevat een aantal vreemde zaken die aanpassingen behoeven. De toedeling van het breukdeel (verdeelsleutel) zal nodig herzien moeten worden. Wijzigingen in de splitsingsakte aanbrengen is echter niet eenvoudig. Volgens de huidige wetgeving moet 100% van de hypotheeknemers akkoord zijn met de wijzigingen. Van de eigenaren is in beginsel unanimiteit vereist: dat wil zeggen dat alle eigenaren de gewijzigde akte moeten ondertekenen. Mocht het niet lukken om alle eigenaren hun handtekening te laten zetten, dan kan het besluit in de ALV genomen worden als 80% van het totaal aantal stemmen in de vereniging voor het besluit stemt.
2. Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1983
Het Model Reglement 1983, van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, is volgens de splitsingsakte van toepassing voor VvE Selde Rust.
3.
Huishoudelijk reglement.
Het vigerende
huishoudelijk reglement uit november 2000, is gedateerd. Er is besloten het HR te wijzigen en te actualiseren. Het huishoudelijk reglement kan door de vergadering slechts worden vastgesteld, gewijzigd en aangevuld met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is dat tenminste twee/derde (35) van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. Het nu ter tafel liggende concept HR, waarover de leden gaan stemmen, bevat nu nog een aantal artikelen die in strijd zijn met de wet en/of splitsingsakte en/of modelreglement. Ongewijzigd zullen deze artikelen als niet geschreven beschouwd moeten worden.

Lijstjes:
Prijzen van appartementen Selde Rust sinds 2017
WOZ-waarde appartementen.