Platform


Deze pagina is een platform dat ruimte biedt aan buurtbewoners uit de omgeving van de straat Selde Rust te Amstelveen om, op persoonlijke titel hun mening, gedachten e.d. te publiceren.
Ten overvloede zij hier nogmaals vermeld dat deze publicaties slechts persoonlijke meningen betreffen. Zie ook "Disclaimer" elders op deze website.

**—**

29 januari 2018
Op 28 januari 2018 is er via een flyer een oproep aan bewoners in de buurt gedaan om een bezwaarschrift in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan aan Zonnestein 66. Uiteraard is het iedereen vrij om dit soort acties te initiëren. Ook mag iedereen van zijn democratisch recht gebruik maken om bezwaar aan te tekenen. Maar let op: Doe dat niet op grond van de aangevoerde argumenten uit de flyer. Deze berusten op pure leugens. Het is aan te raden om correcte informatie in te winnen en niet blindelings te vertrouwen op de misleidende berichten uit de flyer. Bepaal aan de hand van eerlijke en correcte informatie of een bezwaarschrift op zijn plaats is. Deze informatie is te verkrijgen bij: "klankbordgroep Zonnestein 66" of "projectgroep Zonnestein 64/66" of "projectontwikkelaar BPD".

**—**

12 december 2017
Sinds ruim een jaar is, gedurende het gehele etmaal, aan de westzijde van appartementencomplex Selde Rust, onregelmatig een indringende fluittoon te horen. Wie weet wat de bron van het geluid is mag het zeggen. Ik heb een zeer sterk vermoeden wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn. Nu maar afwachten wie er actie gaat ondernemen.

**—**

11 december 2017
Sinds enige tijd neemt de parkeerdruk aan Selde Rust toe. Medewerkers van kantoren uit de omgeving en forensen parkeren hier gratis hun auto. De ultieme oplossing voor dit probleem is het invoeren van betaald parkeren. Nu de gemeente Amstelveen toch bezig is met uitbreiding van betaald parkeren in Amstelveen Noord (Randwijck) kan dit stukje Elsrijk Oost in de besluitvorming meegenomen worden. Deze wens zal ik als buurtbewoner kenbaar maken aan de Gemeente Amstelveen. De huidige kosten voor een bewonersvergunning zijn gering. De eerste vergunning kost € 40,00 en de tweede € 80,00. Het enige minpuntje op dit moment is dat er geen restitutie plaats vindt als je komt te overlijden of gaat verhuizen. Maar ja…

**—**